/kurumlar/sefaatli.gov.tr/haberler/Yeni%20Klas%C3%B6r/sefaatli_protokol_listesi.pdf
 
/kurumlar/sefaatli.gov.tr/Yeni%20Klas%C3%B6r/ihale%20ilan%C4%B1-5.pdf